Bel ons op: 077 382 3007

Zwem ABC

In de opleidingen voor het zwem-ABC leren de kinderen allerlei vaardigheden, namelijk onder water zijn, oriënteren en op verschillende manieren draaien in het water. Behalve het aanleren van de enkelvoudige rugslag en de schoolslag maken zij ook kennis met andere voortbewegingsvormen zoals de borstcrawl en rugcrawl.

Vorderingen

Tijdens elke cursus is er een kijkdag ingepland. Hier kunt u zelf zien hoever uw kind gevorderd is. Mocht u tussendoor vragen hebben over de vorderingen van uw kind, dan kunt u gebruik maken van het bel-uurtje. Tijdens dit bel-uurtje krijgt u de zwemonderwijzer te spreken die uw kind lesgeeft. Het lesniveau waarin uw kind wordt geplaatst wordt door gekleurde lintjes aangeduid.
Deze lintjes hebben 2 doelen:

  1. Voor het kind is het een leuke stimulans om bij overplaatsing naar de volgendegroep een ander lintje te krijgen.
  2. Voor het team is het duidelijk in welke groep het kind zwemt (mits u het lintjenatuurlijk op de zwemkleding naait).
Ononderbroken

Het zwem-ABC bestaat uit een ononderbroken opleiding met drie diploma’s. Diploma’s A en B zijn als het ware opstapjes en met het C- diploma wordt de opleiding afgerond. Kinderen die het zwem-ABC voltooid hebben, zijn zwemveilig en vaardig genoeg om op een verantwoorde wijze te kunnen genieten van de vele vormen van vrijetijdsbesteding in, op, onder en aan het water.

kinderen3

 

Diplomazwemmen

Wanneer uw kind er klaar voor is om diploma te zwemmen, dan ontvangt zij/hij een ‘deelnemerskaart’. Wanneer u de inleverdatum niet haalt wordt het diploma uitgereikt de eerste les na het diploma- zwemmen.

Zwembadpas

Om deel te nemen aan onze activiteiten moet u een persoonsgebonden zwembadpas kopen en opwaarderen naar wens.

kinderen1

Algemene informatie

Hierbij geven wij u graag informatie over de gebruikelijke gang van zaken bij de aanvang van de zwemlessen van uw kind.
Er zijn diverse mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, namelijk:
1 x per week 45 minuten les  OF 2 x per week 45 minuten les. Standaard gaan wij uit van 1x per week 45 minuten zwemles op de dag van uw keuze.

Ook voor kinderen die speciale aandacht behoeven zijn er aparte groepen.

Informatie bijeenkomst

Voor aanvang van de 1e zwemles krijgt u een oproep om de bijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u allerlei informatie over de zwemlessen.

Zwemveiligheid

Leren zwemmen hoort bij de opvoeding van kinderen. Ouders van nu vinden het terecht belangrijk, dat hun kind zo jong mogelijk vertrouwd wordt gemaakt met het water, want gevaar schuilt in een klein hoekje. Alleen al om de veiligheid is het in ons waterland dus belangrijk om op een jonge leeftijd te kunnen zwemmen.

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, laat ons dit weten. Is uw kind langer dan 2 weken ziek, dan worden deze lessen verrekend met de nieuwe cursus.

Epilepsie

Kinderen/volwassenen die aan een of andere vorm van epilepsie lijden zijn verplicht, bij aanmelding voor deelname aan de zwemlessen, een verklaring van geen bezwaar van de huisarts/behandelende arts te overleggen.

Uitval van de les

Elke cursus wordt gepland over een schooljaar. Hierbij wordt rekening gehouden met nationale en lokale feest- dagen en vakanties. Indien een opleiding wordt beëindigd en de zwembadpas is nog geldig, dan kunnen de overige lessen worden overgedragen aan der- den. In andere gevallen vervalt de zwembadpas. Restitutie van lesgeld vindt nooit plaats.

Kleine vakanties

In de planning van onze cursussen proberen wij zoveel mogelijk rekening
te houden met de vakanties. Hier bedoelen wij mee dat er geen lessen vallen in de kleine vakanties van 1 week. In de 2 weekse vakanties wordt per school- jaar bekeken of 1 week wel zwemlessen zijn. Dit in verband met de continuïteit van de lessen. Natuurlijk blijft het belangrijk om ook samen met uw kind te oefenen. In de vakanties is er een aangepast recreatief rooster. Tijdens deze uren kunt u met uw kind(eren) ook zwemmen.

Zwemonderwijs

Andere tijden, veranderde opvattingen. Net zoals het onderwijs op school verandert, leren kinderen tegenwoordig op een andere manier zwemmen. Op school gaat het al lang niet meer louter om het inpompen van kennis. Leren wordt leuker en interessanter gemaakt door de leerstof meer te laten aansluiten bij de groeiende ervaringen van een kind in het dagelijks leven.

Ook bij het zwemonderwijs gaat het niet alleen om het aanleren van het (zwem)kunstje, maar is het leren zwemmen gericht op het opdoen van zoveel mogelijk vaardigheden in het water. Dat gaat verder dan het kunnen zwemmen van een aantal banen op de buik of rug in de beschermde omgeving van het zwembad.

Zwemvaardigheid

Door de veranderde vrijetijdsbesteding op, in en om rondom het water wordt aan de zwemvaardigheid van kinderen hoge eisen gesteld. Zij moeten in staan zijn te kunnen zwemmen als zij onverwacht in het water vallen.
In de hedendaagse zwembaden met bijvoorbeeld golfslag of snel stromende kreekjes moeten zij veilig kunnen spelen en ook moeten zij kunnen meedoen aan allerlei wateractiviteiten zoals b.v. surfen, kanoën, roeien, zeilen en waterskiën.

kinderen2

Het zwem-ABC

Het nieuwe zwem-ABC sluit meer aan bij de veranderde opvattingen over het onderwijs, want jonge kinderen leren op een andere manier dan oudere kinderen.